ปลาประหลาด

posted on 12 Apr 2011 09:46 by blythbybeem
 
 
นาย Bjarne Auren เป็นผู้ตกปลาประหลาดตัวนี้ขึ้นมาได้ที่เมืองTrondheim
เมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา 29 ตุลาคม มันคือปลา marulk ที่มีน้ำหนักถึง 73 กิโลกรัม ความยาว 1.65 เมตร
เลยกลายเป็นเรื่องตื่นเต้นกันไปทั่วเมือง เพราะไม่ค่อยมีใครเคยเห็นปลาชนิดนี้กันมาก 
 

edit @ 12 Apr 2011 10:02:02 by blythbybeem

edit @ 12 Apr 2011 10:04:02 by blythbybeem

Comment

Comment:

Tweet